Bai Te Agriculture Machinery Trading Co.,Ltd.

Middle ChangAn Road1021#
DongFeng District Jiamusi City,
Heilongjiang, China
Contact: Qingjie YU, Yizhong LIU

Tel: 0454-8207666

お問い合わせ

このメールは Bai Te Agriculture Machinery Trading Co.,Ltd. に送信されます

*必須項目

(Word/PDF文書のサイズは最大1MBまで)